چند رسانه ای های آموزشی چند رسانه ای از تلفیق چندین رسانه تشکیل شده است. در واقع، چند رسانه ای به تلفیقی از محتوای شنیداری، دیداری و چاپی گفته می شود که از طریق مجراهای گوناگون عرضه می... دنباله مطلب

اضطراب اجتماعی: اضطراب اجتماعی ( social anxiety disorder) یا هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیتهای روزمره شخص را مختل... دنباله مطلب

سایت دوفانوس www.2fanoos.com درج رایگان نیازمندی اینترنتی صنعتیسفارش رایگان آگهی اینترنتی دام و طیوردرج نیازمندی اینترنتی کشاورزی درج رایگان نیازمندی اینترنتی خدماتثبت رایگان آگهی... دنباله مطلب